Landelijke acties

De beste ideeën ontstaan vaak in gezelschap van mensen die hetzelfde doel nastreven. Bij de ‘Beter-Buiten-Benadering’ draait alles om opgeruimde pleinen, parken en straten die naar wens zijn van de omwonenden. De gemeente Zuidplas ziet dat de goede aanpak vaak in het kleine schuilt, in de fijnmazigheid van de buurt waar mensen elkaar weten te vinden. De gemeente Zuidplas is zeer content met alle initiatieven en wil waar mogelijk ondersteunen. Dat doet de gemeente onder andere door te faciliteren bij landelijke activiteiten. Wat te denken van een gemeentelijke schoonmaakdag? Vanuit de gedachte dat alle kleine projecten gezamenlijk de opgeruimde beweging vormen, ligt de voorkeur bij een buurt- of wijkgerichte benadering.

Burendag

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd. Zuidplas ondersteunt actief initiatieven die hierbij aansluiting zoeken. Meer informatie? Klik op de volgende link: Burendag.

Opschoonactie van Stichting Nederland Schoon

Vervuiling begint bij mensen, maar schoonmaken gelukkig ook. De landelijke opschoondag wordt georganiseeerd door Stichting Nederland Schoon, bekend van campagnes als 'Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak'. Ook al is het zwerfvuil van een ander, samen opruimen geeft een positief gevoel en een duidelijke boodschap naar de vervuilers. Een schone omgeving blijft tenslotte schoner. Meer informatie? Klik op de volgende link van de landelijke opschoondag.

Opzoomeren

Het opzoomeren kenmerkt zich door eigen initiatieven van bewoners in hun straat. Deze doe-het-zelf activiteiten zijn vooral gericht op ontmoeting en kennismaking. Ze worden vaak gekoppeld aan praktische initiatieven, die gericht zijn op bijvoorbeeld schoon of kinderen. Voorbeelden van straatactiviteiten zijn: straatdiners, spelletjesdagen, klusdagen, schoonmaakacties en straatfeesten. De gemeente Zuidplas stelt perkplantjes en vaste planten ter beschikking aan inwoners die boomspiegels of groenperkjes willen opfleuren. Deze kunt u afhalen op de gemeentewerf van Zevenhuizen. Maak een afspraak met ons en wij helpen u graag verder. Hiervoor kunt u contact opnemen met het wijkteam Zevenhuizen.

NLdoet

Wilt u een dag(deel) de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging of zorginstelling? Doe dan op 10 en 11 maart 2017 mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. U maakt dan kennis met vrijwilligerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. Reken maar dat het nog gezellig is ook! De afgelopen editie waren zo'n 300.000 Nederlanders actief bij ruim 9.000 klussen en activiteiten. Het Oranje Fonds verwacht dit jaar nog meer klussen die we met elkaar moeten klaren. Uw inzet is dus hard nodig en zeer welkom! Voor meer informatie, kijk op: NLdoet.

Natuurwerkdag

Elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Jong en oud werken die dag aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap. Wat kun je zoal doen op de Natuurwerkdag? Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet. Ook kinderen zijn welkom op de Natuurwerkdag. Op verschillende locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd. Voor meer informatie, kijk op: natuurwerkdag.

 

Zevenhuizen Leeft!
Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.

Telefoon: 010-7670479
E-mail: zevenhuizenleeft@zuidplas.nl