Initiatieven

De gemeente Zuidplas ziet graag actieve dorpsgemeenschappen met een sterke sociale cohesie (betrokkenheid) in de buurten en straten. Dat alles met als doel het prettig wonen te verbeteren, het veilige gevoel te versterken en het onderling helpen te vergroten. Om dit te bevorderen, benaderen we de openbare ruimte als een publiek podium. Graag geven wij u dit podium! U mag zelf bedenken en uitvoeren op dit podium wat passend is voor uw buurt en straat. Om dit te stimuleren, hebben we de ‘Beter-Buiten-Benadering’ bedacht.

Wat is de ‘Beter-Buiten-Benadering’?

Door middel van een keukentafelgesprek bespreekt u met een vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas uw idee. Vanuit onze ervaringen denken wij graag met u mee, zodat we uw idee samen nog mooier en kansrijker maken. Hierbij streven we naar afspraken waarbij u als bewoner de buurt prettiger en leefbaarder maakt en de gemeente meehelpt om dit mogelijk te maken.

Een voorbeeld van een afspraak kan zijn dat u met andere bewoners de eenvoudige onderhoudswerkzaamheden op u neemt. Denk aan: blad ruimen, een schoonmaakactie in het voorjaar of het knippen van hagen, zout strooien in de winter, enz. De werkzaamheden zijn altijd in de openbare ruimte, bijvoorbeeld straten, pleinen, groenstroken, perken en parkjes. Het kan ook omvangrijker zijn, zoals: nieuw groen aanplanten, een speeltuin onderhouden, een buurtmoestuin realiseren, prullenbakken adopteren, enzovoort. Bij al deze werkzaamheden spreken we af wat u als bewoner doet, hoe de gemeente hierin faciliteert en hoe we daarover met elkaar communiceren. De rol van de gemeente kan bestaan uit een vergoeding voor de onkosten, het organiseren van uitvoeren van een activiteit, of het verzorgen van materialen. Wellicht spelen er nog andere punten die besproken kunnen worden. Dat is maatwerk tussen de buurt en de gemeente.

De kernwaarde waaruit we werken, is ‘vertrouwen’. Afspraken worden per e-mail bevestigd voor de wederzijdse duidelijkheid. De gemeente Zuidplas legt de afspraken niet vast in contracten. Wel worden de project intern geregistreerd en ontsloten via de participatiekaart. Dit doen we om zo transparant mogelijk te werken en aan de buitenwereld te laten zien wat er met de ‘Beter-Buiten-Benadering’ zoal mogelijk is. De gemeente Zuidplas betaalt geen financiële vergoedingen als tegenprestatie.